หาดทิพย์ รับ 2 รางวัลเกียรติคุณ จากมูลนิธิเพื่อสังคมไทย

พฤหัส ๑๑ มีนาคม ๒๐๒๑ ๑๔:๔๐
พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรีและเลขาธิการมูลนิธิพระดาบส มอบ 2 รางวัลเกียรติคุณจากมูลนิธิเพื่อสังคมไทยให้แก่ บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) คือ รางวัล "ความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน" สาขาพัฒนาอย่างยั่งยืน 3 ปีซ้อน และรางวัล "บุคคลตัวอย่างแห่งปี" ประจำปี 2564 สาขาบริหารและพัฒนาธุรกิจ  ให้แก่ พลตรี พัชร  รัตตกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  
หาดทิพย์ รับ 2 รางวัลเกียรติคุณ จากมูลนิธิเพื่อสังคมไทย

ทั้งนี้ หาดทิพย์ได้ผ่านการพิจารณาจากมูลนิธิเพื่อสังคมไทย ด้วยผลงานการบริหารจัดการที่ดีของผู้บริหาร อันประกอบด้วยความรู้ความสามารถที่อยู่ในกรอบของคุณงามความดี มีคุณธรรม จริยธรรม และตอบแทนคุณแผ่นดินในรูปแบบต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ โดยมี คุณหฤษฎ์ จีระพันธุ์ เป็นผู้แทนรับมอบ ณ หอประชุมกองทัพอากาศ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา

ที่มา: หาดทิพย์

หาดทิพย์ รับ 2 รางวัลเกียรติคุณ จากมูลนิธิเพื่อสังคมไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด