เรียนเชิญเข้าร่วมงาน "Moving and powering the future - พลังงานสะอาดขับเคลื่อนอนาคต"

พุธ ๑๐ มีนาคม ๒๐๒๑ ๑๓:๔๕
สถานเอกอัครราชทูตเยอรมนีประจำประเทศไทย ร่วมกับองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) จัดงาน "พลังงานสะอาดขับเคลื่อนอนาคต" โดยมีนายเกออร์ก ชมิดท์ เอกอัครราชทูตเยอรมันประจำประเทศไทย นายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ รองปลัดกระทรวงคมนาคม ดร. พูลพัฒน์ ลีสมบัติไพบูลย์ ผู้อำนวยการกองการต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน และดร.รวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ให้เกียรติเป็นประธาน ในวันศุกร์ที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2564 ระหว่างเวลา 13.00 - 16.00 น. บริเวณลานกิจกรรมชั้น 3 สามย่านมิตรทาวน์ กรุงเทพฯ
เรียนเชิญเข้าร่วมงาน Moving and powering the future - พลังงานสะอาดขับเคลื่อนอนาคต

งานนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดแสดงเทคโนโลยี นวัตกรรมใหม่ และแบบจำลองของการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานและการคมนาคมขนส่ง ผ่านนิทรรศการสัญจรของประเทศเยอรมนี (www.energiewende-global.com)  และนำเสนอการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานและการคมนาคมขนส่งของประเทศไทยจากปัจจุบันไปสู่อนาคตที่จะมีการนำเอาเทคโนโลยี นวัตกรรมใหม่ๆ มาปรับใช้เพื่อให้เกิดการใช้พลังงานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ต้นทุนลดลง และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ผ่านนิทรรศการของประเทศไทย รวมทั้งสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับพลังงานสีเขียวและการคมนาคมขนส่งที่ยั่งยืน ผ่านกิจกรรมร่วมสนุกมากมาย

นอกจากนี้ ภายในงาน ยังมีเวทีเสวนาหัวข้อ "A move towards a smarter future" เวลา 15.00 - 16.00 น. ซึ่งมีนายวรรณสิงห์ ประเสริฐกุล นักผลิตสารคดีและผู้ก่อตั้งช่อง "เถื่อน Channel" นายธนัย โพธิสัตย์ ผู้ก่อตั้ง ReCharge โครงการเพื่อสังคม และแอนโทนี่ ปิยชนม์ เด็กนักเรียนจากจังหวัดเชียงราย ผู้เสนอโครงการดักจับคาร์บอนในอากาศแปลงเป็นออกซิเจน เสนออีลอน มัสก์ มาบอกเล่าเรื่องราวและแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับวิธีการที่จะช่วยเปลี่ยนแปลงการใช้พลังงานหรือการคมนาคมให้ดีขึ้น

ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถดูได้ที่ www.facebook.com/gizthailand

ที่มา: องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด