SME D Bank ร่วมหารือผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน นำร่อง "น่านโมเดล" ต้นแบบบูรณาการหนุนเอสเอ็มอีครบวงจรในจุดเดียวผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์

อังคาร ๐๙ มีนาคม ๒๐๒๑ ๐๙:๔๗
นางสาวนารถนารี รัฐปัตย์ กรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank พร้อมด้วยผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐต่าง ๆ เช่น นายสมชาย หาญหิรัญ สมาชิกวุฒิสภา นายมงคล ลีลาธรรม ประธานกรรมการบริหาร สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เป็นต้น เข้าพบนายนิพันธ์ บุญหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เพื่อปรึกษาหารือแนวทางบูรณาการการส่งเสริมเอสเอ็มอีไว้ในจุดเดียว ครบถ้วนตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ เช่น บริการช่วยเหลือจากภาครัฐ บริการทางการเงินจากสถาบันการเงิน เป็นต้น โดยแพลตฟอร์มดังกล่าว พัฒนาขึ้นให้สามารถเชื่อมโยงเครือข่ายหน่วยงานและข้อมูลไว้ด้วยกัน รวมถึง ส่งต่อข้อมูลระหว่างกันได้ นอกจากนั้น ยังติดตามสถานะและตรวจสอบความคืบหน้าการดำเนินงานได้แบบเรียลไทม์ ช่วยให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีได้รับความสะดวกรวดเร็วเข้าถึงบริการทุกด้านจากจุดเดียว ทั้งนี้ เตรียมนำร่องจังหวัดน่านเป็นแห่งแรก เนื่องจากผู้ประกอบการเอสเอ็มอีในท้องถิ่นมีศักยภาพเข้มแข็ง โดยจะให้จังหวัดน่านเป็นต้นแบบความสำเร็จ ก่อนจะขยายผลไปยังจังหวัดอื่น ๆ ทั่วประเทศต่อไป ณ ศาลากลางจังหวัดน่าน เมื่อเร็วๆ นี้

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด