เขตประกอบการฯ ดับบลิวเอชเอ สระบุรีได้รับประกาศนียบัตรเขตประกอบการอุตสาหกรรมสีเขียว

จันทร์ ๐๘ มีนาคม ๒๕๖๔ ๑๖:๕๑
เขตประกอบการอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ สระบุรี (WHA SIL) พัฒนาโดยบริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ได้รับใบประกาศนียบัตรเขตประกอบการอุตสาหกรรมสีเขียว 100% แห่งแรกของประเทศไทย โดยมีนายภานุวัฒน์ ตริยางกูรศรี (ภาพทางซ้าย,ตำแหน่งซ้าย) รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธี ซึ่งมีตัวแทนทีมผู้บริหารของดับบลิวเอชเอ ได้แก่ นายสุนทร คงสุนทรกิจกุล (ภาพทางซ้าย, ตำแหน่งขวา) ที่ปรึกษา และนายรักษ์พล กังน้อย (ภาพทางขวา, ที่ 2 จากขวา) ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการนิคมอุตสาหกรรมและซ่อมบำรุง ผู้บริหาร รวมถึงตัวแทนผู้ประกอบการภายในเขตประกอบการอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ สระบุรี เข้าร่วมในพิธี รางวัลดังกล่าว สะท้อนพันธกิจอันแน่วแน่ของดับบลิวเอชเอ ในการดำเนินธุรกิจนิคมอุตสาหกรรมที่มุ่งเน้นการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืน
เขตประกอบการฯ ดับบลิวเอชเอ สระบุรีได้รับประกาศนียบัตรเขตประกอบการอุตสาหกรรมสีเขียว
เขตประกอบการฯ ดับบลิวเอชเอ สระบุรีได้รับประกาศนียบัตรเขตประกอบการอุตสาหกรรมสีเขียว

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด