วว.จับมือบริษัทอินฟอร์มาฯ จัดสัมมนาออนไลน์ COSMOTALKS The Virtual Series Ep.1 "การพัฒนาอัตลักษณ์ของส่วนผสมเครื่องสำอางไทยในเชิงพาณิชย์"

ศุกร์ ๐๕ มีนาคม ๒๕๖๔ ๐๙:๓๘
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับบริษัทอินฟอร์มามาร์เก็ต ประเทศไทยและหน่วยงานเครือข่าย จัดสัมมนาออนไลน์ "COSMOTALKS The Virtual Series Ep.1 : การพัฒนาอัตลักษณ์ของส่วนผสมเครื่องสำอางไทยในเชิงพาณิชย์" โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย นายสายันต์ ตันพานิช รองผู้ว่าการวิจัยและพัฒนาด้านอุตสาหกรรมชีวภาพ วว. นำเสนอผลงาน วว. เรื่อง การพัฒนานวัตกรรมเครื่องสำอางจากทรัพยากรฐานชีวภาพเอกลักษณ์ภูมิภาคไทย : Thai Cosmetopoeia" นายภาคภูมิ เพิ่มมงคล กรรมการผู้จัดการ บริษัท รีเสิร์ช เอ็กซ์ จำกัด นำเสนอความสำเร็จในการพัฒนาส่วนผสมของเครื่องสำอางที่มีความเป็นอัตลักษณ์ของชุมชน และ นายชูชีพ อภิรักษ์ ผู้จัดการส่วนวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด ถอดบทเรียนความสำเร็จจากผู้ประกอบการ : การพัฒนาส่วนผสมของเครื่องสำอางที่มี ความเป็นอัตลักษณ์ในแบรนด์เครื่องสำอาง" เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมชั้น 8 วว. เทคโนธานี
วว.จับมือบริษัทอินฟอร์มาฯ จัดสัมมนาออนไลน์ COSMOTALKS The Virtual Series Ep.1 การพัฒนาอัตลักษณ์ของส่วนผสมเครื่องสำอางไทยในเชิงพาณิชย์

ทั้งนี้กิจกรรม COSMOTALKS The Virtual Series ถือเป็นส่วนหนึ่งการจัดงาน COSMOPROF CBE ASEAN BANGKOK 2021 โดย วว. พร้อมนำผลงานงานวิจัย/บริการผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางร่วมจัดแสดงนิทรรศการในงานดังกล่าวด้วย จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8-10 ธันวาคม 2564 ณ อิมแพค เมืองทองธานี

ที่มา: สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด