พัฒนาฝีมือแรงงานนครนายก ทดสอบเข้มช่างไฟฟ้าภายในอาคาร

พฤหัส ๐๔ มีนาคม ๒๕๖๔ ๑๖:๒๒
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครนายก ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 ให้กับพนักงานบริษัท เบฟโปร เอเชีย จำกัด และบุคคลทั่วไป จำนวน 21 คน เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบอาชีพช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ปฏิบัติงานให้ได้มาตรฐานตามหลักวิชาการ โดยต้องผ่านการทดสอบทั้งภาคความรู้ (ทฤษฎี) และภาคความสามารถ (ปฏิบัติ) ดำเนินการระหว่างวันที่ 4 - 5 มีนาคม 2564 ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครนายก ผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ สถาบันหรือสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานทั่วประเทศ
พัฒนาฝีมือแรงงานนครนายก ทดสอบเข้มช่างไฟฟ้าภายในอาคาร

ที่มา: สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครนายก

พัฒนาฝีมือแรงงานนครนายก ทดสอบเข้มช่างไฟฟ้าภายในอาคาร

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด