แอร์พอร์ต เรล ลิงก์ จัดฝึกซ้อมดับเพลิง และอพยพหนีไฟที่สถานีสุวรรณภูมิ

พฤหัส ๐๔ มีนาคม ๒๕๖๔ ๑๔:๑๒
นายสุเทพ พันธุ์เพ็ง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด เปิดเผยว่า เพื่อให้เจ้าหน้าที่ประจำสถานี และผู้เช่าพื้นที่ภายในสถานี มีความพร้อมในการเผชิญเหตุ หากเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินขึ้นในระบบรถไฟฟ้า และสามารถแก้ไขสถานการณ์อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะสามารถช่วยลดความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นต่อชีวิตและทรัพย์สินได้ บริษัทจึงจัดฝึกซ้อมดับเพลิง และอพยพหนีไฟขึ้นที่สถานีสุวรรณภูมิ เมื่อคืนวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 (ต่อเนื่องเช้าวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564) ระหว่างเวลา 23.00 - 04.00 น. โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) , ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.บางโฉลง , สถานีตำรวจรถไฟสุวรรณภูมิ , สถานีตำรวจภูธรท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และหน่วยแพทย์ฉุกเฉิน รพ.สมิติเวชคลีนิคสุวรรณภูมิ เข้าร่วมการฝึกซ้อม ให้ความรู้ และบรรยายสรุปแก่ผู้เข้าฝึกซ้อมทั้งหมด ทั้งนี้เชื่อว่าการฝึกซ้อมดังกล่าวจะช่วยให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และผู้เช่าพื้นที่ภายในสถานีมีความพร้อมในการเผชิญเหตุหากเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน และสามารถแก้ไขสถานการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
แอร์พอร์ต เรล ลิงก์ จัดฝึกซ้อมดับเพลิง และอพยพหนีไฟที่สถานีสุวรรณภูมิ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด