วว.ร่วมพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช (รัชกาลที่ ๔ รัชกาลที่ ๖ รัชกาลที่ ๙)

พฤหัส ๐๔ มีนาคม ๒๕๖๔ ๑๓:๕๒
ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวง อว. และผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่เป็นส่วนราชการและในกำกับ ข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่ ร่วมถวายสักการะสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช (รัชกาลที่ ๔ รัชกาลที่ ๖ รัชกาลที่ ๙) สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ ๔ และถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณห้องโถงชั้น ๑ อาคารพระจอมเกล้า กระทรวง อว. โอกาสนี้ ศ.(วิจัย)ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) เข้าร่วมในพิธีด้วย ในวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๔
วว.ร่วมพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช (รัชกาลที่ ๔ รัชกาลที่ ๖ รัชกาลที่ ๙)
วว.ร่วมพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช (รัชกาลที่ ๔ รัชกาลที่ ๖ รัชกาลที่ ๙)

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด