SME D Bank ร่วมยินดีลูกค้า"โรงคั่วกาแฟ วังน้ำเขียว" จับคู่ธุรกิจ "น่านดูโอ คอฟฟี่" เสริมศักยภาพกันและกัน

พฤหัส ๐๔ มีนาคม ๒๕๖๔ ๑๑:๔๓
นางสาวนารถนารี รัฐปัตย์ กรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank พร้อมด้วยผู้บริหารธนาคาร ร่วมเป็นสักขีพยาน และแสดงความยินดีในพิธีลงนามความร่วมมือทางธุรกิจระหว่างลูกค้าธนาคาร คือ นายปกรณ์ เตชสิทธิ์วรโชติ ห้างหุ้นส่วนจำกัดโรงคั่วกาแฟ วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา กับนางสาววัชรี พรมทอง ห้างหุ้นส่วนจำกัด น่านดูโอ คอฟฟี่ จ.น่าน โดย SME D Bank นอกจากให้บริการทางการเงิน ยังสนับสนุนลูกค้าตลอดเส้นทางธุรกิจ หนึ่งในนั้น คือ กิจกรรมแนะนำให้ลูกค้าจับคู่ธุรกิจ (Business Matching) ระหว่างกัน ซึ่งการจับคู่ธุรกิจครั้งนี้ สร้างประโยชน์แก่ลูกค้าได้สนับสนุนธุรกิจกันและกัน ทั้งการผลิต และการตลาด ที่สำคัญ ยังเป็นการเชื่อมโยงสร้างประโยชน์ไปสู่คลัสเตอร์ธุรกิจกาแฟภาคเหนือและภาคอีสาน ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ ไม่ว่าจะเป็นเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟในท้องถิ่นจนถึงผู้บริโภค ทั้งนี้ ภายในงานยังได้รับเกียรติจากผู้บริหารหลายหน่วยงานเข้าร่วมพิธี เช่น นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการ จ.น่าน เป็นต้น จัด ณ ห้างหุ้นส่วนจำกัด น่านดูโอ คอฟฟี่ จ.น่าน
SME D Bank ร่วมยินดีลูกค้าโรงคั่วกาแฟ วังน้ำเขียว จับคู่ธุรกิจ น่านดูโอ คอฟฟี่ เสริมศักยภาพกันและกัน

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด