บ.ย.ส. รุ่น 25 ร่วมกับ ชมรมคู่สมรสตุลาการศาลยุติธรรม รวมน้ำใจต้านภัยโควิด-19

พฤหัส ๐๔ มีนาคม ๒๕๖๔ ๑๐:๑๑
บ.ย.ส. รุ่นที่ 25 ร่วมกับ ชมรมคู่สมรสตุลาการศาลยุติธรรม รวมน้ำใจส่งมอบครุภัณฑ์และอุปกรณ์สำหรับดูแลสุขอนามัยบุคลากรตุลาการที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่เสี่ยงสูงต่อการระบาดของโรคโควิด-19 โดยมี นางเมทินี ชโลธร ประธานศาลฎีกา ให้เกียรติรับมอบ พร้อมด้วย ศาสตราจารย์พิเศษภัทรศักดิ์ วรรณแสง นางสาวปาริสา อิศรเสนา ณ อยุธยา แพทย์หญิงนลินี ไพบูลย์ และนางกาญจนา ชัยคงดี ร่วมในพิธี ณ สำนักประธานศาลฎีกา อาคารศาลยุติธรรม เมื่อเร็วๆ นี้
บ.ย.ส. รุ่น 25 ร่วมกับ ชมรมคู่สมรสตุลาการศาลยุติธรรม รวมน้ำใจต้านภัยโควิด-19

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด