สนพ.ลพบุรี ฝึกอาชีพเสริมแก่ผู้สูงอายุ สาขาจักสานผลิตภัณฑ์

พฤหัส ๐๔ มีนาคม ๒๕๖๔ ๐๘:๕๑
3 มี.ค. 64 สนพ.ลพบุรี ดำเนินการเปิดฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ หลักสูตรการฝึกอาชีพเสริม สาขาจักสานผลิตภัณฑ์ รุ่นที่ 1/2564 จำนวน 20 คน  ณ หมู่ที่ 2 ต.หนองเต่า อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี
สนพ.ลพบุรี ฝึกอาชีพเสริมแก่ผู้สูงอายุ สาขาจักสานผลิตภัณฑ์
สนพ.ลพบุรี ฝึกอาชีพเสริมแก่ผู้สูงอายุ สาขาจักสานผลิตภัณฑ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด