การบินไทยรับคนไทยจากญี่ปุ่น เกาหลี ออสเตรเลีย ฟิลิปปินส์ และไต้หวัน กลับสู่ประเทศไทย

พุธ ๐๓ มีนาคม ๒๕๖๔ ๑๗:๑๗
นาวาอากาศตรี อนิรุต แสงฤทธิ์ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายปฏิบัติการ ในฐานะหัวหน้าศูนย์ควบคุมการปฏิบัติการ (THAI Operations Control Center: TOCC) บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทฯ ให้ความร่วมมือกับกระทรวงการต่างประเทศของไทย สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา และสถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมะนิลา และสำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย (ไทเป) จัดเที่ยวบินพิเศษรับคนไทย ที่มีความประสงค์จะเดินทางกลับประเทศไทย จำนวน 8 เที่ยวบิน ระหว่างวันที่ 21-26 กุมภาพันธ์ 2564 โดยมีรายละเอียด ดังนี้
การบินไทยรับคนไทยจากญี่ปุ่น เกาหลี ออสเตรเลีย ฟิลิปปินส์ และไต้หวัน กลับสู่ประเทศไทย
 1. เที่ยวบินที่ ทีจี 623 เส้นทาง โอซากา-กรุงเทพฯ รับผู้โดยสารชาวไทยจากญี่ปุ่น จำนวน 37 คน
  กลับประเทศไทย เป็นครั้งที่ 8 ออกเดินทางจากโอซากา เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 11.07 น. (เวลาท้องถิ่น) ถึงกรุงเทพฯ เวลา 14.58 น. ในวันเดียวกัน
 2. เที่ยวบินที่ ทีจี 657 เส้นทาง โซล-กรุงเทพฯ รับผู้โดยสารชาวไทยจากเกาหลี จำนวน 155 คน
  กลับประเทศไทย เป็นครั้งที่ 14 ออกเดินทางจากโซล เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.37 น. (เวลาท้องถิ่น) ถึงกรุงเทพฯ เวลา 14.37 น. ในวันเดียวกัน
 3. เที่ยวบินที่ ทีจี 655 เส้นทาง โซล-กรุงเทพฯ รับผู้โดยสารชาวไทยจากเกาหลี จำนวน 80 คน
  กลับประเทศไทย เป็นครั้งที่ 15 ออกเดินทางจากโซล เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 21.02 น. (เวลาท้องถิ่น) ถึงกรุงเทพฯ เวลา 00.35 น. ในวันเดียวกัน
 4. เที่ยวบินที่ ทีจี 476 เส้นทาง ซิดนีย์-กรุงเทพฯ รับผู้โดยสารชาวไทยจากออสเตรเลีย จำนวน 119 คน
  กลับประเทศไทย เป็นครั้งที่ 24 ออกเดินทางจากซิดนีย์ เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.52 น. (เวลาท้องถิ่น) ถึงกรุงเทพฯ เวลา 14.38 น. ในวันเดียวกัน
 5. เที่ยวบินที่ ทีจี 625 เส้นทาง มะนิลา-กรุงเทพฯ รับผู้โดยสารชาวไทยจากฟิลิปปินส์ จำนวน 58 คน
  กลับประเทศไทย เป็นครั้งที่ 8 ออกเดินทางจากมะนิลา เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 19.05 น. (เวลาท้องถิ่น) ถึงกรุงเทพฯ เวลา 21.00 น. ในวันเดียวกัน
 6. เที่ยวบินที่ ทีจี 643 เส้นทาง โตเกียว (นาริตะ)-กรุงเทพฯ รับผู้โดยสารชาวไทยจากญี่ปุ่น จำนวน 203 คน กลับประเทศไทย เป็นครั้งที่ 9 ออกเดินทางจากโตเกียว (นาริตะ) เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 11.33 น. (เวลาท้องถิ่น) ถึงกรุงเทพฯ เวลา 16.00 น. ในวันเดียวกัน
 7. เที่ยวบินที่ ทีจี 657 เส้นทาง โซล-กรุงเทพฯ รับผู้โดยสารชาวไทยจากเกาหลี จำนวน 106 คน
  กลับประเทศไทย เป็นครั้งที่ 16 ออกเดินทางจากโซล เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.47 น. (เวลาท้องถิ่น) ถึงกรุงเทพฯ เวลา 14.22 น. ในวันเดียวกัน
 8. เที่ยวบินที่ ทีจี 633 เส้นทาง ไทเป-กรุงเทพฯ รับผู้โดยสารชาวไทยจากไต้หวัน จำนวน 260 คน
  กลับประเทศไทย เป็นครั้งที่ 26 ออกเดินทางจากไทเป เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 14.12 น. (เวลาท้องถิ่น) ถึงกรุงเทพฯ เวลา 16.53 น. ในวันเดียวกัน

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ทำการขนส่งสินค้าในเที่ยวบินทั้งขาไปและขากลับอีกด้วย

บริษัทฯ ปฏิบัติภารกิจในเที่ยวบินพิเศษเพื่อรับคนไทยกลับบ้านมาพบกับครอบครัวอย่างต่อเนื่อง ด้วยการคำนึงถึงความปลอดภัยด้านสุขอนามัย และได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 อย่างเคร่งครัด โดยมีพนักงานการบินไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งในประเทศและต่างประเทศร่วมปฏิบัติหน้าที่ประสานงาน และอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้โดยสาร

ที่มา: การบินไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด