หลักสูตรบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์ฯ ม.อ.ตรัง จับมือ บจก.ไทรแองเกิ้ล ซอฟท์ และบจก.ซอย 3 แอคเค้าท์ติ้ง ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ

พุธ ๐๓ มีนาคม ๒๕๖๔ ๑๕:๑๓
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ดร.นิพัฒน์ โพธิ์วิจิตร คณบดีคณะพาณิยศาสตร์และการจัดการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาริชาติ มณีมัย ประธานหลักสูตรบัญชีบัณฑิต พร้อมด้วยคณาจารย์หลักสูตรบัณชีบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ร่วมในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ด้านการศึกษาและเทคโนโลยีทางการบัญชี สหกิจศึกษาและฝึกงาน การบริการวิชาการ และการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพบัณฑิตที่พึงประสงค์และส่งเสริมการพัฒนาวิชาชีพบัญชี โดยเป็นความร่วมมือกันระหว่างคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ร่วมกับ บริษัท ไทรแองเกิ้ล ซอฟท์ จำกัด และ บริษัท ซอย 3 แอคเค้าท์ติ้ง จำกัด ได้รับเกียรติจาก คุณยุวดี แซ่โก่ย กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทรแองเกิ้ล ซอฟท์ จำกัด เลขาธิการสมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย และคุณภริดา บรรณวัฒน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซอย 3 แอคเค้าท์ติ้ง จำกัด เป็นตัวแทนลงนาม
หลักสูตรบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์ฯ ม.อ.ตรัง จับมือ บจก.ไทรแองเกิ้ล ซอฟท์ และบจก.ซอย 3 แอคเค้าท์ติ้ง ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด