1 มี.ค. 64 สนพ.ลพบุรี ขับเคลื่อนโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานสู่ SME 4.0 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

อังคาร ๐๒ มีนาคม ๒๕๖๔ ๐๘:๔๖
1 มี.ค. 64 สนพ.ลพบุรี ขับเคลื่อนโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานสู่ SME 4.0 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยทีมนักพัฒนาผลิตภาพแรงงาน ดำเนินการจัดประชุมเพื่อนำเสนอโครงการฯ และแผนการทำงานร่วมกัน ในด้านพัฒนาสินค้า ด้านกระบวนการทำงาน ให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปสมุนไพร ตำบลบ้านทราย อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี
1 มี.ค. 64 สนพ.ลพบุรี ขับเคลื่อนโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานสู่ SME 4.0 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ที่มา: สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาสนลพบุรี

1 มี.ค. 64 สนพ.ลพบุรี ขับเคลื่อนโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานสู่ SME 4.0 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด