ปี 64 ยังคงเดินหน้าเต็มที่

จันทร์ ๐๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ๑๕:๔๐
SCI มีกำไรจากการดำเนินงานเป็นบวกในปี 2563 แต่ต้องรับรู้ผลขาดทุนจากการตั้งค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตตามมาตรฐานบัญชีใหม่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เชื่อว่าปี 2564 จะยังคงรักษาการเติบโตของรายได้ พร้อมเดินหน้าประมูลโครงการใหม่ หนุน Backlog กว่า 1,000 ล้านบาท มั่นใจอนาคตเติบโตอย่างยั่งยืน
ปี 64 ยังคงเดินหน้าเต็มที่

นายเกรียงไกร เพียรวิทยาสกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอสซีไอ อีเลคตริค จำกัด (มหาชน) หรือ SCI เปิดเผยว่าภาพรวมผลการดำเนินงานในปี 2563 นั้นปรับตัวดีขึ้นกว่าปีก่อนหน้า โดยธุรกิจในประเทศทั้งหมดนั้นปรับตัวดีขึ้น และมีกำไรจากการดำเนินงานเป็นบวก แต่มีผลขาดทุนสุทธิเนื่องจากบริษัทฯ ต้องตั้งค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตของสินทรัพย์ทางการเงินตามมาตรฐานทางบัญชีใหม่ ซึ่งค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตดังกล่าวเป็นรายการปรับปรุงทางบัญชีไม่มีผลกระทบกับกระแสเงินสดของบริษัท ส่วนในปี 2564 คาดว่าผลการดำเนินงานจะดีต่อเนื่อง เนื่องจากมีการทยอยรับรู้งานในมือที่ตุนไว้ตั้งแต่ปีก่อนหน้า

"ภาพรวมผลการดำเนินงานปี 2563 ปรับตัวดีขึ้นมากจากปีก่อนหน้า โดยหลักมาจากธุรกิจในประเทศ โดยบริษัทฯ มีกำไรจากการดำเนินงาน 26.36 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าซึ่งขาดทุน 83.13 ล้านบาท แต่บริษัทฯ ต้องรับรู้ผลขาดทุนจากการตั้งค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตของสินทรัพย์ทางการเงิน เนื่องจากมาตรฐานทางบัญชีใหม่ทำให้บริษัทฯ ต้องมีการพิจารณารายการที่มีความเสี่ยงอย่างระมัดระวังมากขึ้น โดยคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ ที่จะส่งผลกระทบ รวมถึงผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19 เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน เป็นผลให้ในปี 2563 บริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิ 183.97 ล้านบาท โดยค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตดังกล่าวเป็นรายการปรับปรุงทางบัญชีไม่มีผลกระทบกับกระแสเงินสดของบริษัท อย่างไรก็ตาม เชื่อมั่นว่า ปี 2564 บริษัทฯ จะสามารถรักษาการเติบโตในระดับที่ดีได้อย่างต่อเนื่อง เพราะมีงานในมือรอรับรู้รายได้ตุนไว้กว่า 1,000 ล้านบาท ซึ่งจะทยอยรับรู้ในปีนี้ประมาณ 80% ขณะเดียวกันบริษัทยังคงเดินหน้าประมูลงานโครงการใหม่อย่างต่อเนื่อง เพื่อเสริมงานในมือเพิ่มขึ้นให้สามารถรับรู้ต่อไปได้ในระยะยาวซึ่งจะสนับสนุนการเติบโตอย่างมั่นคง"

ปัจจุบัน บริษัทฯ มีงานในมือรอรับรู้รายได้ (Backlog) แบ่งเป็นงาน ตู้สวิตช์บอร์ด รางเดินสายไฟ เสาส่งไฟฟ้าแรงสูงและสถานีไฟฟ้า รวมถึงงานรับเหมาก่อสร้างสะพานรถไฟ เป็นต้น รวมทั้งบริษัทได้ขยายธุรกิจงานรับเหมาในประเทศ เพื่อเพิ่มช่องทางในการสร้างรายได้มากขึ้น อีกทั้งยังคงเดินหน้าเข้าร่วมประมูลงานใหม่อย่างต่อเนื่อง เพื่อรักษาระดับการเติบโต และพร้อมรับมือกับวิกฤติเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นได้อย่างแน่นอน

ที่มา: เอสซีไอ อีเลคตริค

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด