สนพ.แพร่ ดำเนินการฝึกอบรมตามโครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน หลักสูตรเตรียมเข้าทำงาน สาขา ช่างแต่งผมบุรุษ (เบื้องต้น)

จันทร์ ๐๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ๑๕:๐๙
วันที่ 1 มีนาคม 2564 นายวิริยะ ทองเหลือ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ เป็นประธานเปิดฝึกอบรม ตามโครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน หลักสูตรเตรียมเข้าทำงาน สาขา ช่างแต่งผมบุรุษ (เบื้องต้น) ดำเนินฝึกอบรมระหว่าง วันที่ 1 มี.ค.-3 พ.ค. 2564 มีผู้เข้ารับการฝึก จำนวน 20 คน ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่
สนพ.แพร่ ดำเนินการฝึกอบรมตามโครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน หลักสูตรเตรียมเข้าทำงาน สาขา ช่างแต่งผมบุรุษ (เบื้องต้น)
สนพ.แพร่ ดำเนินการฝึกอบรมตามโครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน หลักสูตรเตรียมเข้าทำงาน สาขา ช่างแต่งผมบุรุษ (เบื้องต้น)

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด