โครงการรักษ์เทียนทะเล

จันทร์ ๐๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ๑๓:๑๓
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ร่วมกับ ศูนย์การมาร์เก็ตวิลเลจหัวหิน จัดงาน โครงการรักษ์เทียนทะเล ภายในงานมีนิทรรศการแสดงต้นเทียนทะเลและไม้บอนไซ มีกิจกรรมการสาธิตการตั้งโครงสร้างไม้และดัดรูป การตัดไม้และการประกวดบอนไซต่างๆ ในวันที่ 6-7 มีนาคม 64 ณ ลานกิจกกรรม ด้านหน้าศูนย์การค้า 
โครงการรักษ์เทียนทะเล

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด