สนพ.ลพบุรี เพิ่มศักยภาพแรงงานกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ให้มีความมั่นคง

จันทร์ ๐๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ๑๐:๒๐
25 ก.พ.64 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงลพบุรี จัดฝึกอบรมหลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงาน สาขาการแปรรูปอาหารเชิงธุรกิจ (บูรณาการงบจังหวัด) พัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชนให้เข้มแข็ง อย่างมั่นคง) จำนวน 20 คน ณ วิสาหกิจชุมชน พัน ปจว. อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี
สนพ.ลพบุรี เพิ่มศักยภาพแรงงานกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ให้มีความมั่นคง

ที่มา: สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาสนลพบุรี

สนพ.ลพบุรี เพิ่มศักยภาพแรงงานกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ให้มีความมั่นคง

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด