คณะวิศวฯ มก. มอบนวัตกรรมต้านภัยโควิด-19 ให้ รพ.จุฬาภรณ์

พฤหัส ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ๑๖:๑๑
รศ.ดร.พีรยุทธ์ ชาญเศรษฐิกุล คณบดี พร้อมผู้บริหารคณะวิศวฯ ม.เกษตรศาสตร์ ร่วมมอบตู้ความดันบวก หุ่นยนต์พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ "น้องนนทรี" และ Face Shield ให้กับโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ โดยมีศาสตราจารย์ นายแพทย์นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ พร้อมด้วยผู้บริหารโรงพยาบาล ร่วมรับมอบ ในพิธีที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ชั้น 1 อาคารศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ในส่วนของตู้ความดันบวก คณะวิศวฯ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกลุ่มบริษัทอินเทลโนเวชั่น โดยมีคุณวสันต์ ลีละยูวะ กรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารกลุ่มบริษัทฯ ร่วมในพิธีมอบดังกล่าวด้วย
คณะวิศวฯ มก. มอบนวัตกรรมต้านภัยโควิด-19 ให้ รพ.จุฬาภรณ์

Cr: รศ.ดร.วีรชัย ชัยวรพฤกษ์ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ผู้ออกแบบพัฒนาตู้ความดันบวกผศ.ปัญญา เหล่าอนันต์ธนา ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ผู้พัฒนาหุ่นยนต์น้องนนทรีผศ.ดร.คุณยุต เอี่ยมสอาด ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ผู้พัฒนา Face shield

ที่มา: คณะวิศวกรรมศาสตร์ มก.

คณะวิศวฯ มก. มอบนวัตกรรมต้านภัยโควิด-19 ให้ รพ.จุฬาภรณ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด