GIT จัดสัมมนาฟรี "What happens next in jewelry design? วิถีชีวิตเปลี่ยน ดีไซน์ปรับ มุมมองใหม่เพื่อทางรอด"

พฤหัส ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ๑๐:๒๗
สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) จัดงานสัมมนา หัวข้อ "What happens next in jewelry design? วิถีชีวิตเปลี่ยน ดีไซน์ปรับ มุมมองใหม่เพื่อทางรอด" วิทยากรบรรยาย โดยอาจารย์ภคกร นามผาดอน นักวิชาการฝึกอบรม GIT (ด้านออกแบบ) วันพุธที่ 3 มีนาคม 2564 เวลา 13.00 - 16.00 น.สัมมนาออนไลน์ฟรี!!! ผ่าน ZOOM สมัครได้แล้ววันนี้ - 1 มีนาคม 2564สแกน QR Code เพื่อลงทะเบียน สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-6344999 ต่อ 301-306,311-313หรือ Line @gittraningcenter
GIT จัดสัมมนาฟรี What happens next in jewelry design? วิถีชีวิตเปลี่ยน ดีไซน์ปรับ มุมมองใหม่เพื่อทางรอด

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด