โลจิสติกส์ ศรีปทุม ชลบุรี เจ๋ง คว้ารางวัลชนะเลิศ PACKAGING DESIGN CONTEST 2021

พฤหัส ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ๐๙:๐๘
นักศึกษาทีม World Class SPUC คณะโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี คว้ารางวัลชนะเลิศในการแข่งขันการประกวดออกแบบพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ระดับชาติ เพื่อการจัดจำหน่าย "PACKAGING DESIGN CONTEST 2021" จัดโดย คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี โดยรูปแบบบรรจุภัณฑ์ ออกแบบจากแนวคิดตอบโจทย์ทั้งมุมมองด้าน Logistics Packaging และตอบโจทย์ความคุ้มค่า สวยงามและสามารถใช้ได้จริงได้ในเชิงพาณิชย์
โลจิสติกส์ ศรีปทุม ชลบุรี เจ๋ง คว้ารางวัลชนะเลิศ PACKAGING DESIGN CONTEST 2021

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด