วิศวกรรมระบบราง ม.ศรีปทุม เรียนรู้สู่การปฎิบัติจริง สถานีรถไฟรังสิต

พุธ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ๑๗:๐๐
ผศ.ดร.ชวลิต มณีศรี หัวหน้าหลักสูตรวิศวกรรมระบบราง และผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม นำนักศึกษาสาขาวิศวกรรมระบบราง SPU เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง ในการเข้าศึกษาเรียนรู้ระบบอาณัติสัญญาณและการจัดการสถานีรถไฟทางไกลที่จะได้ใช้ Balis ในระยะเวลาอันไกล้นี้  ณ สถานีรถไฟรังสิต จ.ปทุมธานี เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ซึ่งต้องขอขอบพระคุณศูนย์ฝึกอบรมการรถไฟมา ณ โอกาสนี้
วิศวกรรมระบบราง ม.ศรีปทุม เรียนรู้สู่การปฎิบัติจริง สถานีรถไฟรังสิต
วิศวกรรมระบบราง ม.ศรีปทุม เรียนรู้สู่การปฎิบัติจริง สถานีรถไฟรังสิต

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด