วิศวกรรมระบบราง SPU เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง สถานีรถไฟเชียงราก

พุธ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ๑๖:๔๒
ผศ.ดร.ชวลิต มณีศรี หัวหน้าหลักสูตรวิศวกรรมระบบราง และผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม นำนักศึกษาสาขาวิศวกรรมระบบราง SPU เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง ในการเข้าศึกษาเรียนรู้ระบบอาณัติสัญญาณและการจัดการสถานี ณ สถานีรถไฟ เชียงราก จ.ปทุมธานี เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564
วิศวกรรมระบบราง SPU เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง สถานีรถไฟเชียงราก
วิศวกรรมระบบราง SPU เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง สถานีรถไฟเชียงราก

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด