บสย. จัดพิธีทำบุญในโอกาสก้าวสู่ปีที่ 30

ศุกร์ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๐๒๑ ๐๙:๐๔
นายบรรยง วิเศษมงคลชัย ประธานกรรมการ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) คณะกรรมการ บสย.  ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป และคณะผู้บริหาร  มอบเงินบริจาคจำนวน 300,000 บาท สมทบทุนมูลนิธิรามาธิบดีฯ ในโอกาส บสย. ก้าวสู่ปีที่ 30  โดยมี ผศ.นพ.ชนเมธ เตชะแสนศิริ รองผู้อำนวยการ โรงพยาบาลรามาธิบดี รับมอบ  ในโอกาสนี้ พนักงาน บสย. ยังได้ร่วมบริจาคเงินสนับสนุนเพื่อการศึกษาและจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ให้กับคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล อีก 145,551 บาท ณ สำนักงานใหญ่ บสย. เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564   
บสย. จัดพิธีทำบุญในโอกาสก้าวสู่ปีที่ 30
บสย. จัดพิธีทำบุญในโอกาสก้าวสู่ปีที่ 30

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด