บสย.มอบเงินบริจาคมูลนิธิรามาธิบดีฯ

พฤหัส ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๐๒๑ ๑๗:๑๗
นายบรรยง วิเศษมงคลชัย ประธานกรรมการ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) คณะกรรมการ บสย.  ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป และคณะผู้บริหาร  มอบเงินบริจาค จำนวน 300,000 บาท สมทบทุนมูลนิธิรามาธิบดีฯ ในโอกาส บสย. ก้าวสู่ปีที่ 30  โดยมี ผศ.นพ.ชนเมธ เตชะแสนศิริ รองผู้อำนวยการ โรงพยาบาลรามาธิบดี รับมอบ  ในโอกาสนี้ พนักงาน บสย. ยังได้ร่วมบริจาคเงินสนับสนุนเพื่อการศึกษาและจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ให้กับคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ณ สำนักงานใหญ่ บสย. เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564   
บสย.มอบเงินบริจาคมูลนิธิรามาธิบดีฯ
บสย.มอบเงินบริจาคมูลนิธิรามาธิบดีฯ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด