โฆษกเสมา 2 ปลื้ม "คุณหญิงกัลยา" ได้รับเชิญกล่าวเปิดงาน เวทีน้ำระดับโลก

พฤหัส ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ๑๖:๔๕
โฆษก เสมา 2 "ดรุณวรรณ ชาญพิพัฒนชัย" ปลื้ม องค์กรน้ำระดับโลก เชิญ "ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช" รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวเปิดงาน การจัดการน้ำนานาชาติ โดยมีวิทยากรและผู้เชี่ยวชาญด้านน้ำระดับโลกกว่า 100 ท่าน หลังโครงการบริหารจัดการน้ำโดยชุมชน ตามแนวพระราชดำริ เดินหน้าต่อเนื่อง ได้รับความสนใจจากในประเทศและต่างประเทศ
โฆษกเสมา 2 ปลื้ม คุณหญิงกัลยา ได้รับเชิญกล่าวเปิดงาน เวทีน้ำระดับโลก

นางดรุณวรรณ ชาญพิพัฒนชัย รองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์ และโฆษกรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช) ในฐานะคณะกรรมการโครงการบริหารจัดการน้ำโดยชุมชน ตามแนวพระราชดำริ ที่มีคุณหญิงกัลยาเป็นประธานฯ กล่าวว่า ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้รับเชิญกล่าวเปิดงานสัมมนาการจัดการน้ำนานาชาติ ครั้งที่ 3 (3D VIRTUAL REALITY EXPO OF INTERNATIONAL (WWM CONF&EXPO)) ซึ่งจัดขึ้นโดยสถาบันองค์กรน้ำใต้ดินอเมริกา (American Groundwater Solution : AGS), WWM (water and waste management), ศูนย์วิศวกรรมสารสนเทศภูมิศาสตร์และนวัตกรรม (KGeo) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ร่วมด้วยมูลนิธินโยบายสาธารณะไทย ในระหว่างวันที่ 24-25 กุมภาพันธ์ 2564

นางดรุณวรรณ กล่าวว่า ถือเป็นเรื่องที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่งที่องค์กรด้านการบริหารจัดการน้ำระดับโลกเล็งเห็นถึงความตั้งใจอย่างแน่วแน่ของดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช ที่ต้องการจะช่วยเหลือประเทศชาติในการแก้ ปัญหาเรื่อง "น้ำ" เพื่อสร้างความเป็นอยู่ที่ดีให้กับประชาชนอย่างยั่งยืน โดยให้เกียรติเป็นผู้กล่าวเปิดงานในครั้งนี้ ซึ่งดร.คุณหญิงกัลยาจะกล่าวถึงการถวายงานรับใช้ในหลวงรัชกาลที่ 9 มาเกินครึ่งของชีวิต ได้ซึมซับพระราชปณิธาน และระลึกมาโดยตลอดว่าจะต้องทำเรื่องน้ำเพื่อชุมชนให้สำเร็จ เพราะน้ำคือชีวิต จึงได้เกิดโครงการบริหารจัดการน้ำโดยชุมชน ตามแนวพระราชดำริ ซึ่งปัจจุบันได้ดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่อง ได้รับความสนใจจากทั้งในประเทศและต่างประเทศนอกจากนี้ในช่วงท้ายดร.คุณหญิงกัลยาได้ให้องค์ความรู้เรื่องการบริหารจัดการน้ำภายใต้3 แนวทางด้วย คือ 1.มีที่ให้น้ำอยู่ 2.มีที่ให้น้ำไหล และ3.เก็บน้ำไว้ใต้ดิน

สำหรับโครงการบริหารจัดการน้ำโดยชุมชน ตามแนวพระราชดำริ ถือเป็น 1 ใน 4 นโยบายหลัก ในการวางรากฐานการศึกษาไทยไปสู่ศตวรรษที่ 21 โดยใช้กลไกของอาชีวะเกษตรในการขับเคลื่อนโครงการ โดยวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี จะเป็นแหล่งพัฒนาบุคลากรทางการเกษตร ที่พร้อมจะพัฒนาให้เป็น ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการน้ำในอนาคต ภายใต้ หลักสูตร "ชลกร" เพื่อปั้นนักบริหารจัดการน้ำใน ชุมชน โดยมีเป้าหมายที่สำคัญคือ การช่วยเหลือเกษตรกร ให้มีน้ำกิน น้ำใช้ แก้ปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืน โดยเชื่อว่าอาชีวะเกษตรจะสร้างชาติ ด้วยชลกรที่จะเข้ามาเปลี่ยนประเทศไทย

นางดรุณวรรณ กล่าวต่อว่า ขอเชิญผู้ที่สนใจร่วมรับฟังองค์ความรู้จากวิทยากร ผู้เชี่ยวชาญระดับโลกจากองค์กรต่างประเทศกว่า 100 ท่าน เพื่ออัพเดทข้อมูลที่ทันสมัยและเป็นประโยชน์ พร้อมพาชม EXHIBITION HALL & NETWORKING โดยเข้าชมได้ตลอดระยะเวลาการจัดงาน อยู่ที่ไหน เมื่อไหร่ ก็ดูได้ โดยเฉพาะผู้ที่สนใจและผู้เริ่มต้นธุรกิจในเรื่องการบริหารจัดการน้ำ เป็นการเพิ่มประสบการณ์และเพิ่มโอกาส โดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ forms.gle/…CqUT5ZA

ที่มา: กระทรวงศึกษาธิการ

โฆษกเสมา 2 ปลื้ม คุณหญิงกัลยา ได้รับเชิญกล่าวเปิดงาน เวทีน้ำระดับโลก

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด