สนพ.ลพบุรี เข้าตรวจเยี่ยมให้คำปรึกษาการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานในสถานประกอบกิจการ จำนวน 3 แห่ง

พฤหัส ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ๐๙:๒๐
16 ก.พ.64 สนพ.ลพบุรี เข้าตรวจเยี่ยมให้คำปรึกษาการส่งเสริมสถานประกอบกิจการ ให้พัฒนาฝีมือและทักษะการทำงาน แก่พนักงานและลูกจ้างให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานฝีมือแรงงาน จำนวน 3 แห่ง ในเขตอำเภอเมืองลพบุรี ได้แก่ บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (สาขาลพบุรี) บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) และร้านประสิทธิ์แอร์ & เซอร์วิส 
สนพ.ลพบุรี เข้าตรวจเยี่ยมให้คำปรึกษาการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานในสถานประกอบกิจการ จำนวน 3 แห่ง
สนพ.ลพบุรี เข้าตรวจเยี่ยมให้คำปรึกษาการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานในสถานประกอบกิจการ จำนวน 3 แห่ง

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด