ม.ศรีปทุม ขอเชิญร่วม "ถอดบทเรียน เปลี่ยนห้องเรียนสู่ออนไลน์"

อังคาร ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ๑๖:๓๘
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอเชิญชวน นักศึกษาสถาปัตยกรรมศาสตร์ SPU เข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษ ผ่าน APPLICATION ZOOM
ม.ศรีปทุม ขอเชิญร่วม ถอดบทเรียน เปลี่ยนห้องเรียนสู่ออนไลน์

ID : 971 9153 7598
Passcode : Arc4

วันพฤหัสบดี ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 16:00 - 17:45 น. และต่อด้วย Q&A 30 นาที (17.15-17.45 ) ในหัวข้อ เรื่อง Communication

Sub Topic: When Designer Speak to The World

1 ในหัวข้อที่น่าสนใจ คือ Designer กับ การสื่อสารงานออกแบบ

โดย Speaker

คุณ เอกราช ลักษณสัมฤทธิ์

Managing Director จาก บริษัท Dsign Something

โดยการบรรยายครั้งนี้เป็นสัปดาห์ที่ 5 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา  Professional  Practice

ที่มา: มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด