EXIM BANK มอบน้ำดื่มให้ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน เพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดโควิด-19 กรุงเทพมหานคร

อังคาร ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ๑๕:๔๖
นางวันเพ็ญ อรรชุนเดชะ (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) มอบน้ำดื่มให้ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (Emergency Operation Center: EOC) ซึ่งสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร จัดตั้งขึ้นเพื่อเฝ้าติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 และบริหารจัดการเหตุฉุกเฉินอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยมีนางอลิศรา ทัตตากร (ที่ 2 จากขวา) ผู้อำนวยการกองควบคุมโรคติดต่อ สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร เป็นผู้รับมอบ ณ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ดินแดง เมื่อเร็ว ๆ นี้
EXIM BANK มอบน้ำดื่มให้ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน เพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดโควิด-19 กรุงเทพมหานคร

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด