"PRECISE" การ์ดไม่ตก ป้องกัน คัดกรองเข้มแข็ง เดินหน้าผลิตตามแผน

จันทร์ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ๑๕:๔๔
บริษัท พรีไซซ อีเลคตริค แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด บริษัทในเครือ พรีไซซ คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ PRECISE ผู้นำด้านโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะครบวงจร ด้วยการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรมและความเป็นมืออาชีพ เดินหน้าผลิตสินค้าตามแผนงาน เพื่อรองรับการเติบโตของกลุ่มธุรกิจพลังงานไฟฟ้าที่มากขึ้นในปี 64 แม้จะเจอสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 แพร่ระบาด แต่ด้วยการบริหาร รวมถึงการวางแผนมาตรการป้องกัน ควบคุมที่เข้มแข็ง ได้รับความร่วมมือร่วมใจจากพนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกส่วน ส่งผลให้พรีไซซยังคงดำเนินงานได้ตามกำหนด
PRECISE การ์ดไม่ตก ป้องกัน คัดกรองเข้มแข็ง เดินหน้าผลิตตามแผน

นายวิทูร เจียมจิตต์ตรง ประธานกรรมการ บริษัท พรีไซซ อีเลคตริค แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด (PEM) เปิดเผยว่า "ในปี 2563 ที่ผ่านมาพรีไซซเองก็มีการศึกษา วิเคราะห์ ป้องกัน โดยมีมาตรการป้องกัน ควบคุม และเฝ้าระวังการแพร่ระบาด ทั้งส่วนของผู้บริหารและพนักงานทุกคนให้ได้รับความปลอดภัยตามหลักอาชีวอนามัยที่ถูกต้อง ทำให้ปัจจุบันพนักงานของพรีไซซไม่มีการติดเชื้อหรือมีความเสี่ยงเลย โดยมาตรการป้องกันเริ่มตั้งแต่การคัดกรองทั้งพนักงานและบุคคลภายนอกที่เข้ามาติดต่อด้วยการวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าพื้นที่ คัดกรอง สอบประวัติต่าง ๆ ผ่านช่องทางออนไลน์ก่อนการเข้ามาภายในอย่างเคร่งครัด รวมไปถึงการแจกหน้ากากอนามัย แจกเจลแอลกอฮอล์ การติดตั้งจุดล้างมือต่าง ๆ อย่างเพียงพอ ฉีดพ่นฆ่าเชื้ออย่างสม่ำเสมอ จัดพื้นที่เว้นระยะห่างทางสังคมตามหลัก Social Distancing และสื่อสารข้อมูลที่เป็นประโยชน์เช่นการระวัง, ป้องกัน แก่พนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่องผ่านทางช่องทางออนไลน์ (Line Application) ที่สามารถแจ้งข่าวสารให้ทราบได้ทันที รวมถึงการตรวจสอบเชิงรุกที่ตรวจสอบไปพฤติกรรมหลังเลิกงานและช่วงวันหยุดของพนักงาน ซึ่งพบว่ามีความเสียงต่ำและทุกคนมีความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว สถานที่ทำงาน และสังคม จึงทำให้พรีไซซได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดค่อนข้างน้อย ทั้งนี้ยังสามารถเพิ่มขีดความสามารถการผลิตสินค้าได้ตรงตามเป้าหมาย ไม่ขาดตอน โดยเราเริ่มนำเทคโนโลยีหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติมาเป็นตัวขับเคลื่อนการผลิตสินค้า สร้างผลงานเป็นที่น่าพอใจกับลูกค้าของบริษัท ทำให้การบริหารงานในสภาวะฉุกเฉินของพรีไซซประสบความสำเร็จ ส่งผลให้การวางเป้าหมายในปี 64 ของบริษัทฯจะสามารถฝ่าฟันด่านโควิด-19ไปได้และรับชัยชนะจากความแข็งแกร่งที่สร้างขึ้นแน่นอน"

"ถึงแม้ว่าภาพรวมของเศรษฐกิจและกำลังซื้อในประเทศจะเกิดการชะลอตัว แต่บริษัทยังมีแนวทางกระตุ้นตลาดเป้าหมายเพื่อให้พรีไซซก้าวเร็วนำหน้าคู่แข่งด้วยการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ มาเสริมทัพ ขยายกลุ่มลูกค้าใหม่ที่มีแรงส่งมาจากการได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 ที่ทำให้ขาดทุน หรือใช้พลังงานไม่คุ้มค่า โดยจะช่วยให้สามารถบริหารจัดการพลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความประหยัดตามมา ส่งผลให้สามารถดำเนินธุรกิจต่อได้อย่างราบรื่น อีกทั้งยังมีกลุ่มลูกค้าเดิมที่มีความต้องการสินค้าของพรีไซซเพิ่มขึ้น เนื่องจากในปีที่ผ่านมา สายการผลิตของพรีไซซไม่ได้รับผลกระทบ ทำให้สามารถผลิตสินค้าได้ตามต้องการ ทันเวลา และด้วยการมีโรงงานผลิตสินค้าเองทำให้ง่ายต่อการจัดการและควบคุมคุณภาพได้ตามมาตรฐานนั่นเอง" นายวิทูร กล่าวปิดท้าย

ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจรายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของ พรีไซซ สามารถชมสินค้าและนวัตกรรมการจัดการพลังงานอัจฉริยะ ดูรายละเอียด หรือสั่งซื้อสินค้าได้ตลอด 24 ชั่วโมง ที่ preciseproduct/….in.th/ LINE: lin.ee/…1T37XR1 สอบถามเพิ่มเติม โทร. (+66) 02-584-2367 ต่อ 621 , 065-528-5860

ที่มา: บางกอก ออทัม

PRECISE การ์ดไม่ตก ป้องกัน คัดกรองเข้มแข็ง เดินหน้าผลิตตามแผน

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด