Finansia ร่วมบริจาคปฏิทินตั้งโต๊ะ สำหรับทำอักษรเบรลล์เพื่อผู้พิการทางสายตา

จันทร์ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ๑๓:๓๐
บมจ.หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส มอบปฏิทินตั้งโต๊ะจากพนักงานที่ได้ร่วมบริจาคในปีที่ผ่านมา ให้แก่ มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เพื่อใช้สำหรับทำสื่อการเรียนการสอน และเขียนอักษรเบรลล์ โดยมี คุณจรัสศรี ศรีมณี ผู้อำนวยการสำนักบริหารมูลนิธิฯ ให้การต้อนรับและรับมอบปฏิทินเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป เมื่อวันที่ 15 ก.พ. 64 ณ มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยฯ ถ.ราชวิถี
Finansia ร่วมบริจาคปฏิทินตั้งโต๊ะ สำหรับทำอักษรเบรลล์เพื่อผู้พิการทางสายตา

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด