ชวนฟัง! SPU Tech Talk Season 8 #5 แพลตฟอร์มการเรียนแนวใหม่ "ยิ่งแชท ยิ่งเรียนเก่ง" ผ่าน Facebook Live

จันทร์ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ๑๐:๓๒
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอเชิญอาจารย์ นักศึกษาทุกคณะ และผู้สนใจทั่วไป ร่วมฟัง Tech Talk Season 8 ครั้งที่ 5 ผ่านระบบออนไลน์ Facebook Live
ชวนฟัง! SPU Tech Talk Season 8 #5 แพลตฟอร์มการเรียนแนวใหม่ ยิ่งแชท ยิ่งเรียนเก่ง ผ่าน Facebook Live

 ในหัวข้อ แพลตฟอร์มการเรียนแนวใหม่ "ยิ่งแชท ยิ่งเรียนเก่ง" Vonder แชทบอทเพื่อการเรียนรู้ โดย คุณชิน วังแก้วหิรัญ  CEO Vondor

วันจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564  เวลา 15.00 - 17.00 น.
ช่องทางออนไลน์ Facebook Live: www.facebook.com/…lkbyspu

รายละเอียดเพิ่มเติม www.spu.ac.th/…rmatics

ที่มา: มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด