Finansia สัมภาษณ์สด อย. คลายข้อสงสัย 'กัญชง' เจาะทุกประเด็น กับรายการ 'Expert Insight'

พฤหัส ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๐๒๑ ๑๖:๔๔
บมจ.หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จัดงานสัมภาษณ์สดประเด็นดังจับกระแส กับรายการ Expert Insight ในหัวข้อ "การเริ่มต้นธุรกิจกัญชง" โดย เภสัชกรหญิงสุภัทรา บุญเสริม (ที่ 5 จากซ้าย) รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา และผู้บริหารจากหน่วยงานต่างๆ ของสำนักงานฯ ร่วมให้ข้อมูลกับนักลงทุนสถาบันในประเทศอย่างครบทุกด้าน พร้อมตอบข้อซักถามอย่างเจาะลึกแบบ Exclusive ตลอด 2 ชม.เต็ม เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการลงทุนในอนาตค เนื่องจาก 'กัญชง' มีประโยชน์ในทางการแพทย์อุตสาหกรรมอาหาร สุขภาพ และเครื่องสำอางค์ ซึ่งประเทศไทยมีภูมิอากาศและสภาพแวดล้อมที่เหมาะกับการปลูกกัญชง นับเป็นโอกาสสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ สัมภาษณ์โดยทีมนักวิเคราะห์ คุณสุรีย์พร ทีวะสุเวทย์ (ที่ 3 จากขวา) ผู้อำนวยการอาวุโส จาก บมจ.หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส และ คุณกรัณย์ อินทร์ชัย (ที่ 2 จากขวา) ผู้อำนวยการ จาก บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุนเอฟเอสเอส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด โดยนักลงทุนสามารถรับชมรายการ Expert Insight ตอน "การเริ่มต้นธุรกิจกัญชง" ย้อนหลังได้ที่เฟสบุ๊ค Finansia Syrus Securities ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด