EXIM BANK มอบปฏิทินเก่าให้มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ใช้จัดทำหนังสืออักษรเบรลล์สำหรับผู้บกพร่องทางการมองเห็น

พุธ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๐๒๑ ๐๙:๐๘
นางวันเพ็ญ อรรชุนเดชะ (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) ส่งมอบปฏิทินตั้งโต๊ะไม่ใช้แล้ว ซึ่งรับบริจาคจากพนักงาน EXIM BANK ให้กับมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เพื่อนำไปจัดทำหนังสืออักษรเบรลล์สำหรับใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนให้แก่นักเรียนในโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพฯ โดยมีนางรสพร นิวาตวงศ์ (ที่ 2 จากขวา) รองประธานกรรมการมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และนางสาวจรัสศรี ศรีมณี (ขวา) ผู้อำนวยการสำนักบริหารมูลนิธิฯ เป็นผู้รับมอบ ณ มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เมื่อเร็ว ๆ นี้
EXIM BANK มอบปฏิทินเก่าให้มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ใช้จัดทำหนังสืออักษรเบรลล์สำหรับผู้บกพร่องทางการมองเห็น

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด