อธิการบดี ม.ศรีปทุม ร่วมเป็นเกียรติในงาน MOU สสอท.และ DCT มุ่งสร้างกำลังคนที่มีสมรรถนะด้านระบบสารสนเทศดิจิทัล

อังคาร ๐๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ๐๙:๒๕
เมื่อเร็วๆนี้ ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม (คนซ้ายสุด) เข้าร่วมในการลงนามความร่วมมือระหว่าง สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมป์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กับ สภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย โดยมี ดร.พรชัย มงคลวนิช นายกสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยฯ และ คุณศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย ซึ่งมีวัตถุประสงต์เพื่อร่วมกันสร้างกำลังคนให้มีความรู้ความสามารถในการใช้ระบบสารสนเทศดิจิทัล ตรงตามความต้องการของภาคอุตสาหกรรม และส่งเสริมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างบุคลากรของ สมาชิก สสอท.และสภาดิจิทัลฯ ร่วมมือการจัดศึกษาเชิงบูรณาการระหว่างการเรียนรู้ในสถาบันกับการปฎิบัติงานจริงในสถานประกอบการการ ซึ่งในการลงนามครั้งนี้ได้มี อธิการบดีจากสถาบันสมาชิก และกรรมการสภาดิจิทัลฯ ร่วมเป็นสักขีพยาน
อธิการบดี ม.ศรีปทุม ร่วมเป็นเกียรติในงาน MOU สสอท.และ DCT มุ่งสร้างกำลังคนที่มีสมรรถนะด้านระบบสารสนเทศดิจิทัล

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด