วว. จับมือ มทร.ล้านนา ในโครงการบริการทดสอบผลิตภัณฑ์สนับสนุนการป้องกันโควิด-19

ศุกร์ ๐๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ๑๖:๒๔
ศ. (วิจัย) ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และ รศ.ศีลศิริ สง่าจิตร ปฏิบัติหน้าที่อธิกรบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom ในโครงการบริการทดสอบผลิตภัณฑ์สนับสนุนการป้องกันเชื้อโควิด-19 ได้แก่ ผลิตภัณฑ์หน้ากากอนามัยใช้ครั้งเดียว ผลิตภัณฑ์หน้ากากใช้ครั้งเดียวชนิด N 95 เพื่อลดความเสี่ยงการติดเชื้อทางการแพทย์ และเพิ่มการนำงานบริการวิเคราะห์ทดสอบไปใช้ประโยชน์กับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19
วว. จับมือ มทร.ล้านนา ในโครงการบริการทดสอบผลิตภัณฑ์สนับสนุนการป้องกันโควิด-19

ทั้งนี้ วว. โดย ศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา สังกัดกลุ่มบริการอุตสาหกรรม มีความเชี่ยวชาญและให้บริการทดสอบดังกล่าวโดยใช้มาตรฐานการทดสอบตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เพื่อรองรับความต้องการผู้ประกอบการที่ผลิตหน้ากากอนามัย โอกาสนี้ ดร.พัชทรา มณีสินธุ์ รองผู้ว่าการบริการอุตสาหกรรม วว. พร้อมทั้งผู้บริหารและนักวิจัย วว. ร่วมเป็นเกียรติ ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุม กวท. ชั้น 8 อาคาร RD 1 วว. เทคโนธานี คลองห้า จังหวัดปทุมธานี

ที่มา: สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

วว. จับมือ มทร.ล้านนา ในโครงการบริการทดสอบผลิตภัณฑ์สนับสนุนการป้องกันโควิด-19

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด