ห้ามพลาด! ชวนฟัง LIVE สด บัญชี Talk "จบ ป.โท ACC SPU กับโอกาสในการเลื่อนตำแหน่ง"

พฤหัส ๐๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ๑๕:๑๒
คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอเชิญผู้สนใจทุกท่าน ร่วมฟัง LIVE สด การเสวนา "บัญชี Talk จบ ป.โท ACC SPU กับโอกาสในการเลื่อนตำแหน่ง" โดย
ห้ามพลาด! ชวนฟัง LIVE สด บัญชี Talk จบ ป.โท ACC SPU กับโอกาสในการเลื่อนตำแหน่ง

- พันตรีวีรยุทธ สุขมาก นายทหารควบคุมการเบิกจ่าย/นายทหารบัญชี มณฑลทหารบกที่ 13

- อาจารย์จิตรลดา วิวัฒน์เจริญวงศ์ ผอ. ศูนย์ S-PAC คณะบัญชี ม.ศรีปทุม

- อาจารย์ชัยสรรค์ รังคะภูติ อาจารย์ คณะบัญชี ม.ศรีปทุม

วันเสาร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 19.00-20.00 น.

ทาง FB เพจ คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน

ที่มา: มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด