หลักสูตร สุด WOW! เรียนออนไลน์ จบตรีควบโท ว.โลจิสติกส์ฯ SPU

พุธ ๐๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ๑๐:๔๑
อีกหนึ่งตัวเลือกของผู้จบ ปวส. หลักสูตร 2+1 ที่ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม SPU เรียนออนไลน์ ก็จบปริญญาตรีควบปริญญาโทได้ จบได้ภายใน 3 ปี รับ 2 ปริญญา
หลักสูตร สุด WOW! เรียนออนไลน์ จบตรีควบโท ว.โลจิสติกส์ฯ SPU

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด