ส่งมอบความสุข! สำหรับ DEK64 เรียนคณะศิลปศาสตร์ รับทุน SPU โควตา สูงสุด 15,000 บาท*

อังคาร ๐๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ๑๗:๐๗
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ส่งมอบความรัก!! กุมภาพันธ์นี้.. #Dek64 เลือกเรียนต่อ สายภาษา คณะศิลปศาสตร์ SPU รับทุน SPU โควตา สูงสุด 15,000 บาท*
ส่งมอบความสุข! สำหรับ DEK64 เรียนคณะศิลปศาสตร์ รับทุน SPU โควตา สูงสุด 15,000 บาท*

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด