ดีอีเอส จัดอบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการจัดเก็บข้อมูลของรัฐ

อังคาร ๐๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ๑๗:๑๑
เมื่อวันอังคารที่ 2 กุมภาพันธ์  2564 นายภูเวียง ประคำมินทร์ รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประธานเปิดการฝึกอบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดเก็บข้อมูลที่มีอยู่ในความครอบครองของรัฐ พร้อมบรรยาย หัวข้อ แนวทางการดำเนินการธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ (data governance for government) ได้แก่ วงจรชีวิตข้อมูล กรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ โครงสร้างและผู้รับผิดชอบ , การจัดทำข้อมูลเปิดภาครัฐ (open data) ได้แก่ การเผยแพร่ข้อมูลลงบนเว็บไซต์ data.go.th การจัดทำรายการชุดข้อมูล การนำข้อมูลลงบนระบบ SafeDrive ตามหลักการธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ณ ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 6 กระทรวงดิจิทัลฯ ศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะ ซึ่งการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจฯ กระทรวงฯจะจัดให้แก่บุคลากรและเจ้าหน้าที่รุ่นอื่นๆเพิ่มเติม
ดีอีเอส จัดอบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการจัดเก็บข้อมูลของรัฐ
ดีอีเอส จัดอบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการจัดเก็บข้อมูลของรัฐ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด