SPU ใจดี! สำหรับ Dek64 สมัครเรียน วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ รับทุน โควตา สูงสุด 15,000 บาท*

อังคาร ๐๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ๑๕:๑๑
SPUใจดี ในเดือนแห่งความรัก สำหรับ #Dek64 ที่สมัครเรียน วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วันนี้ - 28 กุมภาพันธ์ 2564
SPU ใจดี! สำหรับ Dek64 สมัครเรียน วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ รับทุน โควตา สูงสุด 15,000 บาท*

รับมอบทุน SPU โควตา สูงสุด 15,000 บาท*

*เงื่อนไขเป็นไปตามมหาวิทยาลัยกำหนด

สมัครออนไลน์ คลิก www.spu.ac.th/apply/quota64

สมัครได้ทุกวัน (ไม่เว้นวันหยุด)  เวลา 09.00 - 17.00 น.

โทร. 0 2558 6888 ต่อ 2121-4 หรือ 0614205641-4

ที่มา: มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด