APM แสดงความยินดี กรรมการผู้จัดการ บจก.อีสานพิมาน กรุ๊ป เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งประธานหอการค้าจังหวัดขอนแก่น

อังคาร ๐๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ๑๔:๕๑
คุณสมภพ ศักดิ์พันธ์พนม (ที่ 4 จากซ้าย) ประธานกรรมการ บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด (APM) แสดงความยินดีกับ คุณชาญณรงค์ บุริสตระกูล (กลาง) กรรมการผู้จัดการ บริษัทอีสานพิมาน กรุ๊ป จำกัด เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งประธานหอการค้าจังหวัดขอนแก่น เมื่อเร็วๆนี้
APM แสดงความยินดี กรรมการผู้จัดการ บจก.อีสานพิมาน กรุ๊ป เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งประธานหอการค้าจังหวัดขอนแก่น

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด