สนพ.อจ. ทดสอบมาตรฐาน ช่างเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ (CAT) ระดับ 1

ศุกร์ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๕:๓๕
29 ม.ค. 2564 สนพ.อำนาจเจริญ ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ (ภาคปฏิบัติ) สาขาช่างเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ CAD ระดับ 1 ให้กับนักศึกษาระดับ ปวส. ชั้นปีสุดท้ายที่จะสำเร็จการศึกษา  จำนวน 25 คน  ณ ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ
สนพ.อจ. ทดสอบมาตรฐาน ช่างเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ (CAT) ระดับ 1

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด