มกอช.แถลงข่าว ยกระดับมาตรฐานปางช้าง

พฤหัส ๒๘ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๖:๑๖
นายพิทักษ์ ชายสม นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ ได้รับมอบหมายจากนายพิศาล พงศาพิชณ์ เลขาธิการ มกอช. ร่วมแถลงข่าวประจำสัปดาห์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประเด็น "ยกระดับมาตรฐานปางช้าง เตรียมความพร้อมผู้ประกอบการงก่อนประกาศเป็นมาตรฐานบังคับ" โดยมี นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการแถลงข่าว ซึ่งมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่ กรมส่งเสริมการเกษตร และกรมชลประทาน ร่วมแถลงข่าว ณ ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 112 กรุงเทพมหานคร เมื่อเร็วๆนี้
มกอช.แถลงข่าว ยกระดับมาตรฐานปางช้าง
มกอช.แถลงข่าว ยกระดับมาตรฐานปางช้าง

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด