สนพ.อำนาจเจริญ ทดสอบมาตรฐานฯ ช่างเขียนแบบเครื่องกลฯ ระดับ 1

พฤหัส ๒๘ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๖:๑๑
สนพ.อำนาจเจริญ ทดสอบมาตรฐานฯ ช่างเขียนแบบเครื่องกลฯ ระดับ 1
สนพ.อำนาจเจริญ ทดสอบมาตรฐานฯ ช่างเขียนแบบเครื่องกลฯ ระดับ 1

28 ม.ค. 2564 สนพ.อำนาจเจริญ ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ (ภาคความรู้) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Testing System) สาขาช่างเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ CAD ระดับ 1 ให้กับนักศึกษาระดับ ปวส. ชั้นปีสุดท้ายที่จะสำเร็จการศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ จำนวน 25 คน

ที่มา: สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอำนาจเจริญ

สนพ.อำนาจเจริญ ทดสอบมาตรฐานฯ ช่างเขียนแบบเครื่องกลฯ ระดับ 1

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด