สนพ.พช.ดำเนินการตรวจเยียม บริษัท สารัชมาร์เก็ตติ้ง จำกัด และ บริษัท ศรีแก้วหล่มเก่า จำกัด เพื่อประชาสัมพันธ์ภารกิจของสำนักงาน ฯ

พฤหัส ๒๘ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๓:๒๓
สนพ.เพชรบูรณ์ 27 มกราคม 64 ดำเนินการตรวจเยี่ยมสถานประกอบกิจการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากมะขามหวาน นำโดยผู้อำนวยการ ฯ และเจ้าหน้าที่ เพื่อประชาสัมพันธ์ภารกิจของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สิทธิประโนยชน์จากเงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานและเชิญชวนเข้าร่วมโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานสู่ SME 4.0 ซึ่งมีผู้บริหารและหัวหน้าฝ่ายที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ จำนวน 20 คน ณ บริษัท สารัชมาร์เก็ตติ้ง จำกัด และ ศรีแก้วหล่มเก่า จำกัด อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์
สนพ.พช.ดำเนินการตรวจเยียม บริษัท สารัชมาร์เก็ตติ้ง จำกัด และ บริษัท ศรีแก้วหล่มเก่า จำกัด เพื่อประชาสัมพันธ์ภารกิจของสำนักงาน ฯ
สนพ.พช.ดำเนินการตรวจเยียม บริษัท สารัชมาร์เก็ตติ้ง จำกัด และ บริษัท ศรีแก้วหล่มเก่า จำกัด เพื่อประชาสัมพันธ์ภารกิจของสำนักงาน ฯ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด