มกอช. ร่วมงานแถลงข่าว เดินหน้ายกระดับมาตรฐานปางช้าง

พฤหัส ๒๘ มกราคม ๒๕๖๔ ๐๙:๓๒
นายพิศาล พงศาพิชณ์ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) มอบหมายให้ นายพิทักษ์ ชายสม นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ ร่วมงานแถลงข่าวประจำสัปดาห์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมี นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานแถลงข่าว โดยกรมส่งเสริมการเกษตร และกรมชลประทาน ร่วมการแถลงข่าวด้วย ณ ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 112 กรุงเทพมหานคร
มกอช. ร่วมงานแถลงข่าว เดินหน้ายกระดับมาตรฐานปางช้าง

ทั้งนี้ มกอช. มีประเด็นการแถลงข่าว เรื่อง "มกอช. เดินหน้ายกระดับมาตรฐานปางช้าง ลุยเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการปางช้างก่อนประกาศเป็นมาตรฐานบังคับ" โดย มกอช. ได้ดำเนินการออกประกาศสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เพื่อรับฟังความคิดเห็นในการกำหนดมาตรฐานบังคับ การปฏิบัติที่ดีสำหรับปางช้าง เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2564 โดยจะสิ้นสุดการรับฟังความคิดเห็นภายในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 เพื่อนำมาประกอบการพิจารณาดำเนินการออกกฎกระทรวงต่อไป รวมทั้งมีการเตรียมความพร้อมให้แก่ผู้ประกอบการปางช้าง โดยร่วมกับกรมปศุสัตว์จัดการอบรมสัมมนาสร้างความรู้ ความเข้าใจมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง การปฏิบัติที่ดีสำหรับปางช้าง เพื่อให้ผู้ประกอบการปางช้างสามารถดำเนินการยื่นขอการรับรองตามมาตรฐานการปฏิบัติที่ดีสำหรับปางช้างได้ตามกำหนด

ที่มา: สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด