มท.3 สั่งการ กปภ. วางแผนกักเก็บน้ำ รับมือสัญญาณภัยแล้งส่อรุนแรง

พฤหัส ๒๘ มกราคม ๒๕๖๔ ๐๙:๐๔
การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) รับนโยบาย มท.๓ วางแผนรับมือภัยแล้ง ประเมินสถานการณ์น้ำใกล้ชิด จัดหาแหล่งน้ำดิบสำรอง เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงแล้งทั่วประเทศ มั่นใจให้บริการน้ำประปาได้ตลอดฤดูแล้งนี้ พร้อมขอความร่วมมือประชาชนใช้น้ำอย่างประหยัดรวมพลังสู้วิกฤตแล้ง

นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.3) เปิดเผยว่า ตามคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยา ในปี 2564 นี้ประเทศไทยจะเข้าสู่ฤดูร้อนในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์เป็นต้นไป โดยอุณหภูมิจะเริ่มสูงขึ้น สภาพอากาศแห้งและร้อนจัด อาจเกิดภัยแล้งและแหล่งน้ำแห้งขอดในพื้นที่ต่าง ๆ ซึ่งจะมีผลกระทบต่อการผลิตและส่งจ่ายน้ำประปาเพื่อให้บริการประชาชนด้วย ดังนั้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์และแก้ไขปัญหาภัยแล้งให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ได้สั่งการ กปภ. ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทยที่ให้บริการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานด้านน้ำประปาแก่ประชาชนในพื้นที่ ๗๔ จังหวัดทั่วประเทศ (ยกเว้นกรุงเทพมหานคร นนทบุรี สมุทรปราการ) ดังนี้ ๑) ติดตามข้อมูลสภาพอากาศ และระดับน้ำในแหล่งน้ำในพื้นที่อย่างใกล้ชิด เพื่อวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์น้ำให้มั่นใจว่ามีปริมาณน้ำต้นทุนเพียงพอกับความต้องการของประชาชน 2) สำรวจพื้นที่เสี่ยงเกิดภัยแล้ง วางแผนบริหารจัดการน้ำและจัดหาแหล่งน้ำดิบสำรองเพื่อให้มีปริมาณน้ำดิบที่มีคุณภาพเพียงพอตลอดฤดูแล้ง และ 3) บูรณาการความร่วมมือกับกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด หรือหน่วยงานต่าง ๆ พร้อมเผชิญเหตุทุกเมื่อและบรรเทาความเดือดร้อนนำน้ำสะอาดแจกจ่ายแก่ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ประสบภัยแล้งทั้งในและนอกเขตบริการอย่างเพียงพอและทั่วถึง

นายกฤษฎา ศังขมณี รองผู้ว่าการ (วิชาการ) รักษาการแทนผู้ว่าการ กปภ. กล่าวเพิ่มเติมว่า จากการติดตามสถานการณ์ภัยแล้งของ กปภ.สาขา 234 สาขาทั่วประเทศ พบว่า มี กปภ.สาขาที่ต้องเฝ้าระวังการขาดแคลนน้ำรวมทั้งสิ้น 47 สาขา ในพื้นที่ 3๓ จังหวัด อาทิ สาขาฝาง จ.เชียงใหม่ สาขาท่าตะโก จ.นครสวรรค์ สาขาภูเก็ต จ.ภูเก็ต สาขากระบี่ จ.กระบี่ สาขาพัทยา จ.ชลบุรี สาขาบางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา สาขาธัญบุรี จ.ปทุมธานี สาขามวกเหล็ก จ.สระบุรี สาขาภูเขียว จ.ชัยภูมิ สาขาสตึก จ.บุรีรัมย์ สาขาสว่างแดนดิน จ.สกลนคร เป็นต้น ซึ่ง กปภ. จะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและมีมาตรการรองรับสถานการณ์ขาดแคลนน้ำดิบไว้แล้ว ขอให้ประชาชนมั่นใจว่า กปภ. สามารถผลิตและจ่ายน้ำประปาให้บริการตลอดฤดูแล้งนี้ อย่างไรก็ตาม กปภ. ขอความร่วมมือจากประชาชนให้ใช้น้ำอย่างประหยัดและรู้คุณค่าเนื่องจากทรัพยากรน้ำมีจำนวนจำกัด สามารถทำได้ง่าย ๆ เช่น อาบน้ำด้วยฝักบัว ปิดน้ำขณะแปรงฟัน รองน้ำใส่ถังเมื่อล้างผัก ผลไม้หรือล้างจาน รดน้ำต้นไม้ด้วยบัวรดน้ำ รวมทั้งตรวจสอบจุดแตกรั่วของท่อและก๊อกน้ำภายในบ้านเพื่อลดการสูญเสียน้ำโดยเปล่าประโยชน์ หากต้องการแจ้งปัญหาการใช้น้ำประปาหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ PWA Contact Center 1662

ที่มา: การประปาส่วนภูมิภาค

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด