สนพ.สมุทรสงคราม รับสมัครฝึกอบรม ช่างไฟฟ้า ช่างแอร์ และช่างเชื่อม ยกระดับมาตรฐานฝีมือแรงงาน

พุธ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๖:๔๐
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม (สนพ.สมุทรสงคราม) เปิดรับสมัครฝึกอบรม เพื่อยกระดับฝีมือแรงงานให้ได้มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ และรองรับการยื่นคำขอหนังสือในสาขาดังนี้
สนพ.สมุทรสงคราม รับสมัครฝึกอบรม ช่างไฟฟ้า ช่างแอร์ และช่างเชื่อม ยกระดับมาตรฐานฝีมือแรงงาน
  1. สาขาช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร ระยะเวลาฝึก 30 ชั่วโมง ฝึกอบรม ระหว่างวันที่  1 - 4 กุมภาพันธ์ 2564 ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564
  2. สาขาช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ระยะเวลาฝึก 30 ชั่วโมง ฝึกอบรม ระหว่างวันที่  1 - 4 กุมภาพันธ์ 2564 ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564
  3. สาขาช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระยะเวลาฝึก 30 ชั่วโมง ฝึกอบรม ระหว่างวันที่  8 - 11  กุมภาพันธ์ 2564 ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564

สมัครฝึกอบรมได้ที่ www.dsd.go.th/…ngkhram

หรือ forms.gle/…AisAkm6

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิมเติ่ม โทร.034-711 284 

หรือสอบถามผ่านทางข้อความ Facebook สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม

th-th.facebook.com/…ramDSD/

ที่มา: สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม

สนพ.สมุทรสงคราม รับสมัครฝึกอบรม ช่างไฟฟ้า ช่างแอร์ และช่างเชื่อม ยกระดับมาตรฐานฝีมือแรงงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด