วิศวะมหิดล รับมอบแผ่นเหยียบเปิดประตู จาก บจก. เมืองทองอุตสาหกรรมอาลูมีเนียม ลดเสี่ยงสัมผัสประตู

พุธ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๕:๑๐
เพื่อลดความเสี่ยงของสถานศึกษาในภาวะการแพร่ระบาดโควิด-19 ระลอกใหม่ ผศ.ดร.พรชัย ชันยากร รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพกระบวนงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รับมอบแผ่นเหยียบเปิดประตู สำหรับประตูบานเปิดและบานเลื่อน ผลิตจากวัสดุอลูมิเนียม จาก บริษัท เมืองทองอุตสาหกรรมอาลูมีเนียม จำกัด เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยแก่นักศึกษาและบุคลากรในกิจกรรมการเรียนการสอน ช่วยลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อโดยหลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัสประตูทางเข้า-ออก ซึ่งเป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรค ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
วิศวะมหิดล รับมอบแผ่นเหยียบเปิดประตู จาก บจก. เมืองทองอุตสาหกรรมอาลูมีเนียม ลดเสี่ยงสัมผัสประตู

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด